Học Vấn:

Tốt nghiệp cấp 2Tốt nghiệp cấp 3Trung CấpCao ĐẳngĐại Học

Chương trình đăng ký đi Nhật:

Thực tập sinhĐiều dưỡng KaigoKỹ SưDu Học Nhật